Monarchie in beroering
Monarchy in turmoil

Bezoek aan archief in Berlijn

Het gebouw oogt van buiten net zo streng als de naam van de instelling die erin is gevestigd

Preussisches geheimes Staatsarchiv (foto auteur)